W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wyszukiwarka

Licznik wizyt

0478415
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
368
310
678
474908
4135
12770
478415

Your IP: 44.212.94.18
2023-12-11 16:19

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI.


1. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie pod adresem www.zuwmlawa.pl .


2. Data publikacji strony internetowej: 2005-10-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-12-27.


3. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


3.1) Wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;


3.2) Większość zdjęć i materiałów graficznych opatrzona jest tekstem alternatywnym, mogą jednak wystąpić takie – zwłaszcza te publikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, w których opisu alternatywnego zabrakło, w bieżących materiałach tego typu publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności;


3.3) Większość tabel zbudowana jest prawidłowo, mogą jednak wystąpić takie, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu osób niewidomych mogą te tabele odczytywać niepoprawnie;


3.4) Część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Mogą być one niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. Niestety plików tych nie możemy już zamienić.


4. Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


5. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

6. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

6.1) W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jan Stępka, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 654 35 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


7. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl .

8. Dostępność architektoniczna.

8.1) Opis dostępności wejścia do budynku (tych budynkach).


8.2) Opis dostępności korytarzy, schodów do budynku (tych budynkach).

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie nie zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych.


8.3) Opis dostosowań.

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie nie zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązań architektonicznych, środków technicznych ani nie posiada zainstalowanych urządzeń, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych). Podmiot zapewnia w części budynków tak, w części nie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób. Podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.


8.4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.


8.5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.


8.6) Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

1979 - 2022 Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.
Our website is protected by DMC Firewall!